Sjekkliste for utøvere på turné for DKS Telemark

Før turneen

Du får en turnépakke tilsendt ca. 1 mnd før turnéstart. Se over turnéplan, faktaark, eventuelt bilbestilling og hotellbestilling nøye. Ser alt greit ut? Kontakt oss dersom noe virker uklart.

Ring til skolens kulturkontakt ca. en uke før du/dere ankommer. Ta høyde for høstferie (alltid i uke 41), vinterferie (alltid i uke 8) og påsken. Det å ringe dagen i forveien er for seint.

Ting som bør avklares med kulturkontakten: beregnet ankomst, hvor du skal henvende deg ved ankomst og at kulturkontakt har registrert tekniske behov eller ønsker (blending, bærehjelp, elevplassering).
 

Under turnéen
Møt opp på skolen til avtalt tid. Ved forsinkelser må du selv informere skolen.

Pass på at du / dere er tydelige på at dere er på skolen gjennom Den kulturelle skolesekken! Presenter dere med at dere kommer fra Den kulturelle skolesekken når dere møter elevene og når dere snakker med lærere.

Det er ikke sikkert at det er nødvendig for kulturkontakten å være tilgjengelig under rigging og andre forberedelser, men avklar hvor du finner vedkommende om du / dere trenger hjelp.

Skolene er ikke forpliktet til å ordne med bevertning for utøvere men noen ganger vil kulturkontakten sørge for noe å drikke/spise av ren gjestfrihet! Dette er ikke et krav til arrangøren men en hyggelig bonus i turnélivet.

Avklar med kulturkontakten hvordan forestillingen skal starte. Skal en lærer eller kulturkontakten presentere deg / dere for publikum før forestillingen starter? Noen kulturkontakter kan kjenne seg usikre på hvordan dette evt. skal gjøres. Vær gjerne behjelpelig med råd og tips!

Hvis det oppstår problemer underveis på turnéen med hotell, leiebil, turneplanen eller skolene så ta kontakt med DKS Telemark.

Ikke la skolene avlyse forestillinger eller slå sammen forestillinger uten at det er godkjent av DKS Telemark først. Det samme gjelder deg / dere som utøver(e). Alle elevene skal få tilbudet og maks publikumstall bør helst ikke overskrides.

Dersom du / dere ikke skal bruke bestilt hotellrom allikevel så skal du selv avbestille direkte til hotellet. Dette må gjøres min. 2 dager før aktuell overnatting. Gi oss gjerne beskjed om avbestilte rom etter at turnéen er ferdig.

Etter turneen
Send faktura så snart som mulig etter at din turné er ferdig. Skal du fakturere km-godtgjørelse for bruk av egen bil så må du føre opp strekningene du har kjørt og antall km på hver. Vi følger til enhver tid statens satser (disse justeres gjerne årlig eller oftere og finnes på nett). Skal du ha diett så må du huske å trekke for måltider du har fått, f.eks. frokost (20% av diett). Har du fått et fullverdig måltid varmmat på skolen skal du også trekke for lunsj (30% av diett).

Faktura skal alltid ha fakturanummer, organisasjonsnummer og kontonummer.

Det må alltid framgå av faktura hva kostnaden gjelder.

Beregning av diettdøgn: Dersom du har hatt overnatting på hotell på turnéen så skal du regne tid fra avreisetidspunkt fra hjemstedet til hjemkomst etter turnéslutt. Diettdøgn regnes fra klokkeslett til klokkeslett og nytt diettdøgn beregnes når man går mer enn seks timer inn i ny 24-timers periode. Dette danner grunnlaget for utregning av diettpenger når dette er aktuelt.

Diett kan utbetales på forskudd. Send da en faktura. Man kan fakturere honorar i flere omganger, men vi ønsker primært at alt kommer på samme faktura. Du kan godt sette 10 dagers forfall på faktura, men vi kan ikke garantere fakturabehandling raskere enn 3 uker.

Det vil følge med et evalueringskjema i turnépakken. Vi setter stor pris på synspunkter på alt rundt avviklingen av turnéen, skolene som arrangører, samarbeidet med DKS Telemark før, under og etter turnèen. Samarbeidet med utøverne er svært viktig for oss, så kom med det - ros eller ris!

Lykke til med turné i Telemark!