Sannidal ungdomsskole

Sannidal ungdomsskole

Postadresse: Kloppkjærveien 6, 3766 SANNIDAL

Besøksadresse: Kloppkjærveien 6, 3766 SANNIDAL

Telefon: 35992508 /35992500

Kontaktperson: Lisbeth Fjellheim, 90861637, lisbeth.fjellheim@kragero.kommune.no

Antall produksjoner: 5

  • Alle
  • VGS

AWESOMNIA H19/V20

Musikk, Trinn: 8-10
- Jeg har alltid stått opp for meg og mine. Jeg har aldri holdt kjeft om mine meninger.
Det sier Maria "LOTUS" Karlsen, frontkvinne i hiphop-gruppa Awesomnia. Frontkvinne, sier du? I ei hiphop-gruppe? Jepp! Det er ikke mange av dem, men LOTUS er definitivt én.
- Aldri vær stille. Vær så snill, bruk stemmen din, ikke vær redd! sier hun, og det kan du høre i musikken hennes også. Dette er hiphop med mening. Awesomnia består av beatboxer Beatur fra Island og Nick Hatch fra Australia på trommer. Sammen skaper Awesomnia aggressiv, smooth og selvsikker hiphop med klare innslag av både g-funk og dancehall.Følg hjertet ditt og aldri la frykten stå i veien for deg og dine drømmer! Faller du må du reise deg opp..så lykkes du tilslutt!Awesomnia.
- Det ble en fantastisk konsert, publikumet var helt med. Det er en ting å ha et budskap, men å formidle det på en sånn dyktig måte er et annet! Det var topp!! 
- Frøya Kulturskole

Boxism (Tid for DANS) H19

Scenekunst, Trinn: 8-VG3
En eksplosiv, sjangeroverskridende forestilling om å bryte ned menneskeskapte grenser.Hvorfor forholder vi oss så ofte til hverandre på bakgrunn av merkelapper, grupperinger og båser? I Boxism forenes noen av Norges fremste dansere innen hip hop, samtidsdans, jazzdans og breaking. Hvilken sjanger eller «boks» kan denne forestillingen da plasseres i?Boxism tar for seg temaet utvisking av menneskeskapte grenselinjer og båser. Tittelen er basert på det engelske uttrykket "to be put in a box", eller på norsk, "å bli satt i bås", og henviser til at det å sette hverandre i bås er et samfunnsfenomen på lik linje med andre -ismer; racism, feminism, nationalism, sexism osv.Boxism er full av energi og eksplosivitet. Seks dansere med bakgrunn i ulike dansesjangre møtes. Handlingen drives frem av en tekstformidler. Målet er utforsking av grenselandet og krysningspunktene mellom de ulike stiluttrykkene. Gjennom samarbeid og fordypning i felles problemstillinger får forskjellige uttrykksformer fungere i samspill. Visjonen er en forestilling som bryter med gitte konvensjoner om form og innhold i en danseforestilling; en forestilling som ikke kan plasseres i noen spesifikk sjanger (”boks”).Begreper som fordommer og stigmatisering blir problematisert og satt på dagsorden. – Hva er det i oss som gjør det så lett å møte annerledeshet med skepsis? – Is it time to break the box?

De voksne (NB! OVERRASKELSE FOR ELEVENE!) H19/V20

Scenekunst, Trinn: 5-7
Fire merkelige mennesker stormer inn i klasserommet. De sier de er kommet for å «sprenge farger inn i hjernene deres» for å hjelpe dere, og de har dårlig tid. Samtidig, på ungdomsskolen: To venner har begynt på første skoledag i den nye klassen. Den ene sliter med å finne seg selv og sin plass i det sosiale hierarkiet på skolen. Den andre har bare én eneste venn og har det vanskelig hjemme. Han har også en konspirasjonsteori om at alle voksne har et virus på hjernen og prøver å overta jorda.Samtidig, i Mexico: En hel skoleklasse drar til Månen, der de finner ut at månefolket tror at jorda er laget av gelé. Eller kanskje ikke. Kanskje det skjer noe helt annet. Det er ikke så farlig."De Voksne" er et improvisert barneskuespill som går rett inn i barnas virkelighet, klasserommet, og insisterer på at håp, drømmer og fantasi er helt på ekte.Forestillingen er basert på Fredrik Høyers bok «De Voksne».

Kong Ødipus V20

Scenekunst, Trinn: 9-10
Forestillingen er basert på Sofokles sin greske tragedie/drama «Kong Ødipus»,  skrevet ca. 425 f. kr. Dette er et drama på vers. Jeg har valgt å bruke Per Østbye sin oversettelse som utgangspunkt for min bearbeidelse.I mitt manus har jeg modernisert Østbyes språk og gjort endel av versene om til prosa. Dette for å gjøre det mer tilgjengelig for et ungt publikum. Dessuten er stykket gjort om til enmanns-teater. Jeg spiller alle rollene og bruker både masker, figurer og dukker underveis.Historien om Ødipus, er kort fortalt historien om den unge mannen som flykter fra sin hjemby for å komme unna en spådom om at han skal drepe sin far og gifte seg med sin mor. Han kommer til byen Teben og greier der å overvinne et monster, som har terrorisert byen i lang tid. På grunn av denne heltedåden og fordi den forrige kongen er død, blir han valgt til konge i landet. Han arver dronningen til den forrige kongen og lever lykkelig med henne.Men Teben er fortsatt forfulgt av ulykke og tunge tider. En spådom forteller at grunnen til dette er at drapet på den forrige kongen, Laios, ikke er oppklart. Kong Ødipus tar derfor på seg oppgaven å finne Laios sin morder og redde byen Teben og folket. Men det han finner er at morderen er ham selv og at dronningen, hans hustru, som han har 4 barn med, er hans mor!!!Stykket handler mye om forholdet far - sønn (foreldre – barn), om å søke etter sannheten og ikke minst om skyld og skyldfølelse.
Formen er en leken, en teaterlek, og den er veldig variert i uttrykket. Det er en type fortellerteater kan man vel si.Det kreves ingen forkunnskaper for å se forestillingen, men det kan være lurt å ha luktet litt på en gresk tragedie. Jon Fosse har ganske nylig oversatt Sofokles og historien om Ødipus til nynorsk, «Døden i Teben».

Smed for en dag H19/V20

Kulturarv, Trinn: 8-VG3
Smed for en dag er et undervisnings- og opplevelsesopplegg tuftet på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk. Elevene får en kort innføring i smedfaget, deretter jobber de parvis ved feltessene. De får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og bruk av ulike typer verktøy. I prosessen tilegner de seg materialkunnskap om smijern. Alle elevene får smi sin egen ildrake.For hundre år siden var det smie på de fleste gårder, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er en av dem som har tilegnet seg og videreformidler tradisjonen og teknikkene fra de gamle bygdesmedene. Han er profesjonell smed med svennebrev og over 20 års erfaring i faget. Han har også vært smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.
Uttrykksform
Målgruppe
Åpne filter