Tilbake
Trine Hisdal
Charlotte Thiis-EvenseThiis-Evensen

Telemarksgalleriet: Charlotte Thiis-Evensen (SOS Kunst) V20

Charlotte Thiis-Evensen er opptatt av arbeid som en nødvendig betingelse for et godt liv og de siste årene har hun laget flere kunstverk som undersøker dette temaet på ulike måter.
I utstillingen på Telemarksgalleriet vises to nye verk; Gullklokken (2019) og Forget me not (2019), sammen med et eldre verk, Linje 5 (2016).
Utstillingen består av både gjenstander, foto og film som er satt inn i en større kontekst og knyttet til temaer som arbeid, identitet og arbeidsledighet.


Gullklokken (2019)
Charlotte Thiis-Evensens bestefar, Eyvind Thiis-Evensen (1906-1998), hadde som bedriftsoverlege og senere konsernoverlege i Norsk Hydro en sentral plass i utviklingen av arbeidsmedisin innen norsk storindustri. Han var en av dem som bygde opp arbeidsmedisin som fag i Norge og spesielt den delen av faget som består i arbeidsmedisinske undersøkelser ute i industrien. Charlotte Thiis-Evensen har arvet bestefarens gullklokke som han fikk etter 25 års arbeid i Norsk Hydro i Porsgrunn. Fremdeles er det flere bedrifter som har overrekkelse av gullklokke til arbeidstagere som har jobbet over lengre tid i bedriften. Denne typen arbeidsforhold er mer sjeldent i dag når arbeidslivet blir mindre forutsigbart og mer preget av korte kontrakter. Kunstneren spør seg; vil man arbeide et sted hele livet? Er en gullklokke entydig med hardt arbeid, trygghet, kontinuitet og lojalitet? Eller er det et uttrykk for stillstand og ufrihet for den enkelte? Og hvem tjener på denne formen for lojalitet?

Verket består av film, foto og intervjuer med unge arbeidsledige på Notodden. «Dette er en gruppe som ikke har en tydelig stemme i den norske debatten, og gjennom dette prosjektet ønsker jeg å løfte frem deres perspektiv på verdien av arbeid», sier Charlotte Thiis-Evensen.

Forget me not (2019)
Prosjektet dreier seg rundt kunstnerens bestefar Eyvind Thiis-Evensen som var bedriftslege i Norsk Hydro. Charlotte Thiis-Evensen tar utgangspunkt i arkivet etter Eyvind Thiis-Evensen som befinner seg i NIAs samling på Vemork. Forget me not handler arbeidet bestefaren la ned i HMS- gjenstander og innsatsen for arbeiderne ved bedriften.


Linje 5 (2016)
Linje 5 fra 2016 handler om Niculina Nitica fra Romania som sitter på Majorstua og strikker sokker hver dag. Med verket forsøker kunstneren å bryte ned myter rundt tiggertematikken. Verket er en installasjon bestående av 200 par sokker som Nitica har strikket, et fotoportrett av henne og videoverket Dobbeltintervju som er en filmet performance der kunstneren og Niculina intervjuer hverandre.


Lærerveiledning

Last ned:
Lærerveiledning

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Idé/opplegg: Charlotte Thiis-Evensen i samarbeid med Telemarksgalleriet/ NIA

Om kunstner / utøver / gruppe

Charlotte Thiis- Evensen, født 1968, er en flermedial kunstner. Hun jobber med foto, film, lyd og billedkunst. Hun er også journalist og regissør og er kjent for blant annet TV-programmet «Arkitektens hjem» på NRK. Charlotte Thiis-Evensen vokste opp i industribyen Porsgrunn. Hennes farfar, Eivind Thiis- Evensen, var Hydros første bedriftslege. NIA eier arkivet etter ham. 

Sagt om kunstneren:
"Charlotte Thiis-Evensen trykker på våre ømmeste punkter og roter i åpne sår. Og gir publikum mulighet til å heles. (...) Jeg er imponert av Thiis-Evensens vilje til å trekke folks hoder opp av sanden, og ingen kan vel si at det ikke er smertefullt å bli minnet om egen feighet."
- Klassekampen

Elevorientering

Elevoppgaver SOS kunst Charlotte Thiis-Evensen

Publikumskommentarer