Ønsker du å reise på turné i Telemark?

Innmelding av programforslag

Fra september 2019 skal all innmelding av programforslag til Den kulturelle skolesekken gjøres i den nye portalen til Den kulturelle skolesekken:

www.denkulturelleskolesekken.no

Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er blitt vist i DKS eller et annet sted.

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår. I den nye DKS-portalen kan man foreslå program til alle fylker og direktekommuner i landet. Les mer om dette i portalen.

Info om hjelp til tekniske problemer med å sende inn programforslag finnes under brukerstøtte i portalen.

DKS Telemark vil ta kontakt med dem det er aktuelt å engasjere.

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til åndsverkloven. Kulturtanken viser til rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Forbundet for kunst og kultur (Creo).