Kulturkontaktens sjekkliste

Som kulturkontakt har du mange viktige oppgaver, og da er det kjekt med en sjekkliste. Som kulturkontakt ønsker vi at du skal:

• Holde DKS Telemark oppdatert på timeplaner og elevtall (sendes epost til turnéansvarlig)

• Sjekke e-post og holde deg oppdatert på www.dkstelemark.no

• Forberede elevene på det som kommer og spre det glade budskap!

• Veilede de unge arrangørene

• Sjekke skolens turnéplan, fakta-ark, lærerveiledning og tekniske spesifikasjoner på www.dkstelemark.no

• gjøre informasjon om forestillinger lett tilgjengelig på oppslagstavler/ lærerrom


Buss:

Det er kulturkontaktens oppgave å bestille buss dersom skolen skal til en annen skole eller kulturhus for å se en forestilling eller en konsert.

DKS Telemark dekker alle kostnader til transport når det er DKS Telemark som har lagt opp til bussing, og det er mer enn 3 km unna skolen.

Be transportør (busselskap, maxitaxi etc.) om å sende EHF-faktura direkte til DKS Telemark / Telemark fylkeskommune.

Faktura adresseres til: Telemark Fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien.
Vi ønsker at faktura sendes i EHF-format. De fleste fakturaprogrammer tilbyr dette.

Faktura skal merkes med 6004 i feltet deres ref. og med turnéens prosjektnummer i tekstfeltet. Prosjektnummer (8 siffer, 6004xxxx) finner du under "merknad" på den enkelte turné.