Kulturkontaktens sjekkliste

Som kulturkontakt har du mange viktige oppgaver, og da er det kjekt med en sjekkliste. Som kulturkontakt ønsker vi at du skal:

• Holde DKS Telemark oppdatert på timeplaner og elevtall

• Sjekke e-post daglig og holde deg oppdatert på www.dkstelemark.no

• Forberede elevene på det som kommer. Enten ved selv å informere eller ved å sørge for at lærerne gir alle elevene informasjon

• Veilede de unge arrangørene på din skole

• Sjekke skolens turnéplan, fakta-ark, lærerveiledning og tekniske spesifikasjoner på www.dkstelemark.no

• La informasjonen om forestillingene være lett tilgjengelig på oppslagstavler/ lærerrom

• Være godt orientert om tilbudet som kommer fra DKS Telemark - delta på Kulturtorget

Buss:

Det er kulturkontaktens oppgave å bestille buss dersom skolen skal til en annen skole eller kulturhus for å se en forestilling eller en konsert.

DKS Telemark dekker alle kostnader til transport når det er DKS Telemark som har lagt opp til bussing, og det er mer enn 3 km unna skolen.

Be transportør (busselskap, maxitaxi etc.) om å sende faktura direkte til DKS Telemark.

NB! Faktura MÅ merkes med det unike ref.nr. som gjelder turnéen. Dette finner du under "merknad" på den enkelte turné. 

Faktura må adresseres til: Telemark Fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien. Dersom faktura sendes på epost, send kun til: tfk-postfaktura@t-fk.no

Du finner også en guide til hva som skal gjøres før, under og etter et arrangement i håndboken for kulturkontakter.