For utøvere

Den kulturelle skolesekken i Telemark (DKS Telemark) er organisert som en del av team kultur i Telemark fylkeskommune.

Telemark fylkeskommune har vedtatt å følge "Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner". (Se vedlegg) 

Honorarsats er med virkning fra 1.8.2019 kr.4.644,- pr.dag. For øvrige betingelser, se rammeavtalen.

Rammeavtalen gjelder alle kunstuttrykk. For scenekunst som er godkjent av Norsk scenekunstbruk så er betingelsene i rammeavtalen lagt til grunn ved beregning av satsene.

Faktura adresseres til: Telemark Fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien

Faktura sendes kun på epost til: tfk-postfaktura@t-fk.no

Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner er vedlagt :