Evaluering av programmet

Tilbakemeldinger på programmet er viktig. Vi er opptatt av hvordan de ulike produksjonene oppleves i en skolesammenheng og hvordan form og tema fungerer for elevene som er målgruppen. Tilbakemeldingene blir brukt i vårt programarbeid og vil sendes de ulike produsentene / formidlerne i etterkant av at turneen er avsluttet.

Det er skolene ved kulturkontakten og evnt.andre lærere som skal gi tilbakemelding på tilbudet fra DKS Telemark.

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det er hovedsakelig ren avkryssing, men med mulighet for å føye til merknader.
Formen på kommentarene i merknadsfeltet bør være av en slik karakter at de kan kunne brukes i offentlige dokumenter.

Hvordan gå frem:

Gå inn på hjemmesiden www.dkstelemark.no.

1. Tilbakemelding "bak veggen"

Helt øverst til høyre finner du et Meny-ikon (hamburgermeny)

Klikk på ikonet og scroll helt ned til Logg inn. Nå kan du logge deg inn med tildelt brukernavn og passord

Du vil nå få opp en informasjonsside på skolen. Klikk på fanen for Tilbakemeldinger og videre på Legg til tilbakemeldinger. Du vil nå få opp en liste over produksjoner som er aktuell for tilbakemelding.

Har du ikke fått tildelt brukernavn/passord? Ta kontakt med turneansvarlig og så ordner vi dette raskt: Marius Baun, mob. 920 12 492/ epost: marius.baun@vtfk.no 

2. Tilbakemeldinger "på veggen"

Helt nederst under den enkelte produksjon finner du et felt for Publikumskommentar som ikke krever brukernavn eller passord. Dette feltet kan brukes av alle og vil være synlig for alle.