Skal dere på kulturhus eller annet lokale utenfor skolen?

Vi benytter ofte kulturhus eller andre lokaler utenfor skolen til DKS. Noen skoler blir noen ganger også satt opp på andre skoler. Dersom dere er satt opp med DKS utenfor skolen skal dere passe på følgende:

• Dersom elevene må busses så skal skolen selv bestille og organisere dette (ved unntak gir vi spesielt beskjed). Les mer på kulturkontaktens sjekkliste.

• Sørg for at elevene er ved kulturhus el.l. 15 min før forestilling. Det tar tid å telle opp og plassere elevene.

• Ta kontakt med vertskapet på huset og avtal innslipp og plassering i rom / sal. Vær behjelpelig med å få alle på plass, man skal alltid fylle opp amfier og seter forfra. Elevene skal tettest mulig på scenen.

• Skolen må ha kontroll på elevene ift. evt. forstyrrelser under forestillingen. Lærere bør sitte blandt elevene. Husk at det er forskjell på begeistring og respons på det som skjer på scenen og ting som har fokus et annet sted enn på scenen.

• Det er skolens ansvar å påse at elevene rydder etter seg.