telemark

Informasjon for Utøvere

DKS Telemark grunnskole er organisert som en del av Team kultur i Telemark fylkeskommune.
Kontor og besøksadresse er: Bø VGS, Gymnasbakken 23, 3800 Bø i Telemark.
NB!  fakturaadresse: Telemark Fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien, merkes med 4533.

Telemark fylkeskommune lønner sine utøvere etter følgende satser:

  • Konserter:  Rikskonsertenes gamle satser inntil videre
  • Scenekunst: satser fastsatt av Scenekunsbruket
  • Øvrige: satser fra 1. januar 2016:
  • Honorar selvstendig næringsdrivende: kr. 3 718,- per dag
  • Oppdragstager vederlag: kr. 2 894,- per dag
     
  • Se egne avtaler og informasjonsskriv under: