Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Kontaktperson:
Smed for en dag H18
Produksjonsliste
Program

Smed for en dag H18

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Smed for en dag er et undervisnings- og opplevelsesopplegg tuftet på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk. Elevene får en kort innføring i smedfaget, deretter jobber de parvis ved feltessene. De får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og bruk av ulike typer verktøy. I prosessen tilegner de seg materialkunnskap om smijern. Alle elevene får smi sin egen gjenstand.

For hundre år siden fantes det smie på de fleste gårder, og alle bygder hadde smeder. I dag er det kun et fåtall smeder i Norge. Terje Granås er en av dem som har tilegnet seg og videreformidler tradisjonen og teknikkene. Han har vært stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt, og ansatt ved bygningsvernsenteret i Aust-Agder. Utstyret som brukes i dette DKS-opplegget er spesielt utviklet og tilpasset til formålet.


Læreplanmål

Praktisk arbeid, variasjon, deltakelse og engasjement er viktige virkemidler og mål i tilpasset opplæring. Smed for en dag tar disse verdiene på alvor. 

Generell del:

Oppfostringen skal fremme både lojalitet overfor det nedarvede og lyst til å bryte nytt land. Da må den gi både praktisk ferdighet og innsikt – trene både hånd og ånd. Opplæringen må derfor tuftes på og vise tidligere tiders bidrag, slik de har nedfelt seg i menneskenes store tradisjoner for skapende arbeid. Alle bør få sjansen til å erfare både det slit det kan koste og den fryd det kan vekke å gi følelser form, tanker uttrykk og kroppen anstrengelse. Det gir også teft for eget talent, der alle kan finne noe de kan mestre og overraske seg selv med.

Kompetansemål etter 10. trinn, historie: Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag.

Kompetansemål etter 10. trinn, kunst og håndverk: Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Kunstnere/grupper: Terje Granås
  • Idé/opplegg: Terje Granås

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Det gjelder å smi mens jernet et varmnt
Foto: T. Granås
Smed for en dag!
Foto: T. Granås
Elevene må være kledd for å være ute
Foto: T. Granås
Smed for en dag _bo blad 20.9.jpg
Foto: Bø blad
Kulturarv
Trinn: 8 - 10
Praktisk arbeid, variasjon, deltakelse og engasjement er viktige virkemidler og mål i tilpasset opplæring. Smed for en dag tar disse verdiene på alvor. 
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Hermansen, 35917972/ 41694893
Epost: anne.hermansen(a)t-fk.no
Kontaktperson utøver
Programlengde
1/2 skoledag pr. gruppe, maks 16 elever pr. gruppe
Maks publikumsantall
16
Arena / rom
Klargjort areal med mulighet for innkjøring på skolens uteområde, gjerne litt skjermet fra resten av skolen/elevene. Aktiviteten medfører noe røyk og lyd. Utøver har med alt utstyr.
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
45 min.
Merknad
Elevene skal stå ute og det er helt nødvendig med uværsskur, takutstikk eller lignende! Om det regner er det en sur opplevelse å stå under åpen himmel i 2,5 time.
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Medvirkende
  • Terje Granås (Utøver/smed)