Den kulturelle skolesekken Telemark
Postadresse: Telemark fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien
Besøksadresse: Fylkeshuset, 3706 Skien
Telefon: • Nettsted: www.dkstelemark.no
Kontaktperson:
Scriptorium V19
Produksjonsliste
Program

Scriptorium V19

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Toner av gregoriansk sang , blafrende levende lys, lyden av fjærpennen som glir over pergamentet….. Hvem er denne personen i munkekappe? Vi møter en kalligraf som skriver på et stort manuskript.

Scriptorium tar elevene tilbake til middelalderen og arbeidet i et kloster med å skrive et middelaldermanuskript. Elevene vil få prøve seg på alle de ulike jobbene som  til sammen utgjorde et ferdig manuskript: rubrikatoren som laget overskriftene og farget de store bokstavene, kopisten som skrev selve hovedteksten , miniatyrmaleren som knuste fargepigmenter og dekorerte sidene, og gullpålegging til slutt. Elevene får utdelt egne skriveark(tre ulike nivåer) der de vil skrive med gotiske textura-bokstaver, de vil få dekorere sin egen forbokstav og legge på ekte bladgull.

Mål:
•    Få kjennskap til hva det vil si å lage et manuskript når det gjelder arbeidsmengde, tidsbruk og materialer.
•    Få forståelse for at en manuskriptside var en skatt i middelalderen, og at en håndskreven bok var svært verdifull som ikke var noe alle eide.

Kompetansemål:
NORSK: etter 7.trinn:
•    Forstå , tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst.
•    Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy.
KRLE etter 7.trinn:
•    …..reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur.
•    Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen.
SAMFUNNSFAG: etter 7.trinn
•    Plasssere ei handlingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart.(Utforskaren)
•    Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida  og gjere nærare greie for it sentralt tema i denne perioden (Historie)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Den kulturelle skolesekken Telemark
  • Produsent: Borghild Telnes /Else Ljungstrøm i samarbeid med DKS Telemark 
  • I samarbeid med: Anne Hermansen/ DKS Telemark
  • Idé/opplegg: Borghild Telnes/ Else Ljungstrøm

Om kunstner / utøver / gruppe

Borghild Telnes er kalligraf med utdanning frå England og har drive eige verkstad sidan 1998. Ho har halde ei rekke kurs og workshops i Noreg og utlandet både for barn og voksne.

www.firingan.com


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Scriptorium
Foto: Borghild Telnes
Scriptorium
Foto: Borghild Telnes
Skilt
Foto: Borghild Telnes
Skilt detalj
Foto: Borghild Telnes
Elevene samlet i scriptorium
Foto: Dks Telemark
Skrift med gåsefjær.jpg
Foto: Dks Telemark
Utstyr til å lage maling
Foto: Dks Telemark
fargeblanding
Foto: Dks Telemark
bladgull forberedelse.jpg
forberedelse bladgull
Foto: Dks Telemark
bladgull
Kulturarv
Trinn: 7 - 7
Turnéplan: Scriptorium V19
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Hermansen, tlf. 35917972/ mob. 41694893
Epost: anne.hermansen(a)t-fk.no
Kontaktperson utøver
Borghild Telnes, firingan@hotmail.com, 48030097
Programlengde
2 klokketimer (120 minutter)
Maks publikumsantall
16
Arena / rom
Formingsrom, bibliotek eller lingnende
Er workshop
Ja
Merknad
Referansenummer som busselskap må bruke når faktura skal sendes til Telemark fylkeskommune: 60041918. (NB! Gjelder KUN denne forestillingen, alle turnéer har hvert sitt unike referansenummer).
Arrangører
Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Telemark
Produsent:
Borghild Telnes /Else Ljungstrøm i samarbeid med DKS Telemark 
Medvirkende
  • Borghild Telnes (Kalligraf)
  • Else Ljungstrøm (Formidler)